SLIM OUD de Serie

Samenvatting in het kort: Pierre op de bres voor de ouderen. Hij gaat er voor!Synopsis


Slim Oud, de serie is een driedelige serie. Met als rode draad Pierre's vraag "hoe kan Ik de ouderen in Den Haag helpen". Deze zoektocht wilde Pierre registreren en regisseren. Ook de montage deed Pierre zelf om het zo persoonlijk mogelijk te maken. Samen met omnimedius Maarten Toner (verantwoordelijk voor geluid en beeld) en troubadour Ed Citroen was Pierre op pad gegaan. De zoektocht is ondertussen afgelopen en onder andere het Platform Slim Oud en Eetmaatjes zijn hieruit voortgekomen.

Pierre maakte er dus een persoonlijke epos van. Logisch is dat Pierre, als Hagenees zijnde, zijn zoektocht in ‘zijn’ Den Haag is begonnen. De toon is een inspiratiebron voor ouderen om gezonder te gaan leven: eten en bewegen. En, is hopelijk een stimulans voor hun familie om de ouderen daarbij te helpen. Naast oplossingen, geeft de serie een inkijkje ‘hoe gezond de ouderen anno 2014 waren'!